Brochyrer

"Svartedalens pärlor"


Det har sedan lång tid varit en efterfrågan på en guidebok om natur-, kultur och friluftsliv i Svartedalen. Det har saknats vägledningar, kartor och böcker om området, men för några år sedan tog Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark initiativ till att ta fram en guidebok över området. Det blev ett samarbetsprojekt med Kungälvs kommun och Kungälvs Orienteringsklubb, ett s.k. LONA -projekt om en guidebok.


Så helt nyligen kom guideboken ut. Den är rikt illustrerad med bilder och detaljerade kartor över olika utflyktsmål och områden med vandringsleder och stigar. Det finns tips över flera fina botaniska utflykter och fågelvandringar med t.ex. möjligheter att få se den sällsynta hedjohannesörten vid Äggdalsjön och uppleva orrspel från ett gömsle vid Stendammen.


Boken beskriver lite allmänt om historik, natur och friluftslivet i området, men även hur livet tedde sig för fattiga torpare i små hemman, där namnen vittnar om tufft liv och vedermödor, t.ex. Hungersvatten och Drypesjön. I övrigt redovisas ett 15-tal olika utflyktsmål med detaljerade kartor över vandringsslingor, utsikts- och rastplatser m.m.


Boken är en källa till inspiration för den som vill upptäcka den fina naturen och vad den kan erbjuda i Svartedalens olika naturreservat.


Boken kan köpas av:  Akademibokhandeln i Kungälv
Kongahälla center (Älvebacken 13)

44248 Kungälv


Denna karta går att köpa i Akademibokhandeln Kungälv

Boken om Svartedalen

 


"Romelanda Torp i Svartedalen. Människor och livsstil i ett svunnet kulturlandskap"


 • Den är skriven 1999 av Bertil Jansson och Olof Pehrsson.  185 sidor, Pris200 kr

  Boken och foldrarna kan köpas av Stig Johannesson. 076-346 45 25

  Mail till Stig  "Rädda Svartedalens Vildmark". Porto och frakt tillkommer.

Foldrar, broschyrer, kartor och böcker om SvartedalenNu kan du kan själv gå på upptäcksfärd i Svartedalen!


____________________________________________________


Åtta foldrar med fakta och beskrivning över kortare turer från P-platser i Svartedalen. • Lilla Åsen och Drypetorpet
  När fattigdom och vattenkraft slog ut gårdar

 • Bokedalen och Långevatten
  När ljungheden ej fick hävdas övergavs gårdar

 • Hungersvatten och Skrapekratt
  Nedklassande gårdsnamn i magra marker

 • Nöjevatten- kanske oftast mer näd än nöje

 • Stora och lilla Gräsås
  Förr gräsbevuxna marker i kanten mot vildmarken

 • Linås och Tattardalen
  Med rester av gammal ekskog

 • Åsen, Gömmet, Öa och Hällevadet
  Tätare bebyggelse i söder

 • Hällesvatten och Källdala
  Att bo uppe på åsen eller nere i dalen