Brochyrer

Foldrar, broschyrer och böcker om Svartedalen

Nu kan du kan själv gå på upptäcksfärd i Svartedalen!


Åtta foldrar med fakta och beskrivning över kortare turer från P-platser i Svartedalen.

Pris 20 kr styck, du kan se längst ner på sidan var och hur du köper dem.


 


1. Lilla Åsen och Drypetorpet

När fattigdom och vattenkraft slog ut gårdar


2. Bokedalen och Långevatten

När ljungheden ej fick hävdas övergavs gårdar

 

3. Hungersvatten och Skrapekratt

Nedklassande gårdsnamn i magra marker


4. Nöjevatten

- kanske oftast mer näd än nöje

 

5. Stora och lilla Gräsås

Förr gräsbevuxna marker i kanten mot vildmarken


6. Linås och Tattardalen

Med rester av gammal ekskog


7. Åsen, Gömmet, Öa och Hällevadet

Tätare bebyggelse i söder


8. Hällesvatten och Källdala

Att bo uppe på åsen eller nere i dalen

  


Boken om Svartedalen

 


"Romelanda Torp i Svartedalen. Människor och livsstil i ett svunnet kulturlandskap"


är skriven 1999 av Bertil Jansson och Olof Pehrsson.

185 sidor, Pris200 kr


Boken och fodrarna kan köpas av Stig Johannesson. 076-346 45 25

Mail till Stig


Du kan också sätta in pengarna på föreningens PostGiro 110 08 82 - 8

"Rädda Svartedalens Vildmark". Porto och frakt tillkommer.


 
 


Andra publikationer:

 


Michael Nilsson, 2001,

Skogsinventering i Svartedalen - noteringar & naturvärdesbedömningar i fd kronoparkerna Hålt och Grandalen,

MN Naturdokumenta


Mats Lindqvist och Ola Sjöstedt GF Konsult AB,

Rädda Svartedalens Vildmark,1997,

Vildmark i Svartedalen Naturvärden kring Ranebo och St Holmevatten, Jörlanda, Bohuslän,

GF Miljö & Natur"Svartedalsguiden"


Det har sedan lång tid varit en efterfrågan på en guidebok om natur-, kultur och friluftsliv i Svartedalen. Det har saknats vägledningar, kartor och böcker om området, men för några år sedan tog Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark initiativ till att ta fram en guidebok över området. Det blev ett samarbetsprojekt med Kungälvs kommun och Kungälvs Orienteringsklubb, ett s.k. LONA -projekt om en guidebok.


Så helt nyligen kom guideboken ut. Den är rikt illustrerad med bilder och detaljerade kartor över olika utflyktsmål och områden med vandringsleder och stigar. Det finns tips över flera fina botaniska utflykter och fågelvandringar med t.ex. möjligheter att få se den sällsynta hedjohannesörten vid Äggdalsjön och uppleva orrspel från ett gömsle vid Stendammen.


Boken beskriver lite allmänt om historik, natur och friluftslivet i området, men även hur livet tedde sig för fattiga torpare i små hemman, där namnen vittnar om tufft liv och vedermödor, t.ex. Hungersvatten och Drypesjön. I övrigt redovisas ett 15-tal olika utflyktsmål med detaljerade kartor över vandringsslingor, utsikts- och rastplatser m.m.


Boken är en källa till inspiration för den som vill upptäcka den fina naturen och vad den kan erbjuda i Svartedalens olika naturreservat.


Boken kostar ca 150 kr och kan köpas av föreningen Rädda Svartedalens Vildmark.


Kåre Ström