Hem

Nyheter 2018

 

Här hittar du årets nyheter i datumföljd

Motiv från Risveden Foto: Leif Danielsson

 

Årsmöte

 

Torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.30,

hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv

Efter årsmötet kommer Leif Danielsson från Ale att visa bilder och berätta

om Risvedens naturreservat och vad eldsjälar har betytt för områdets utveckling.

 

Dagordning och kallelse hittar du här

 

 

Svartedalens Pärlor

 

Säljes vid exkusioner och årsmöten samt av Akademibokhandeln i Kungälv

 

Läs mer

 

Aktuella frågor 2018-02-02

 

Ett samråd återuppstår efter önskemål av Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark, det s.k. ”Svartedalsrådet”, ett samrådsforum för frågor som rör Svartedalens naturreservat. Deltagare är föreningen, berörda kommuner, Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund, markägarna Våge och Helen Svensson, Södra Skogsägarna samt Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen som ansvarar för skötseln i den allmänägda delen av reservatet är sammankallande. Vi i föreningen vill bl.a. föreslå hyggesfria avverkningsmetoder och vänder oss mot återplantering av främmande trädslag som lärk.

 

Läs mer

 

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se