Hem

Rädda Svartedalens Vildmark

Pressrelease / 2015-06-23

-----------------------------------------------------------------------------------

WWF och TV4 gör film om ”Den svenska pärlan” SVARTEDALEN!

 

Läs mer här

 

2015-02-12

-----------------------------------------------------------------------------------

RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan

 

Här kommer vår skrivelse till Våge Svensson och Skogssällskapet med synpunkter på arbetet med den nya skogsbruksplanen och några förslag på projekt i skogsbruksområdet. Michael Nilsson har bidragit med underlaget samt kartor enligt uppdrag.

 

Skrivelse

Karta

 

Tidigare notiser och skrivelser

hittar du här.

2015-10-05

-----------------------------------------------------------------------------------

Här hittar du

 

 

Grötevatten

Välkommen till Svartedalen !

 

I samband med Assi-Domäns förestående utförsäljning av Svartedalens Kronopark bildades den ideella föreningen, Rädda Svartedalens Vildmark, under 1996 av ett stort antal natur-, frilufts- och hembygdsföreningar i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Göteborg med ambitionen att försöka få tillstånd ett stort skyddat vildmarksområde i Svartedalen.

Läs gärna här om möjligheterna och arbetet med Svartedalen.

 

 

Skogen vräks ned

– inne i Svartedalens naturreservat!

 

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bliv MEDLEM!

     

  • Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.
  • Du kan bli stödmedlem,
  • Kontakta Stig eller Kåre.
  • Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

Sociala media: Facebook

Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå